ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2564 8 ต.ค. 64 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 6 ต.ค. 64 10
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 6 ต.ค. 64 9
ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ25865 1 ต.ค. 64 17
ประกาศรายชื่อผู้พิการประจำปีงบประมาณ2565 1 ต.ค. 64 20
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธุ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม 1 ต.ค. 64 13
ยกเลิกปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี 20 ก.ย. 64 25
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าในเขขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 20 ก.ย. 64 21
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. 20 ก.ย. 64 23
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ปี 2564 14 ก.ย. 64 33
การจัดทำแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง65 13 ก.ย. 64 27
กดหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจ 24 ส.ค. 64 42
ขอเชิญร่วมสั่งซื้อมังคุด 20 ส.ค. 64 39
ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลคำม่วง 19 ส.ค. 64 35
โครงการถนนสายบุญ 17 ส.ค. 64 35
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔" 17 ส.ค. 64 34
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 4 ส.ค. 64 39
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 30 ก.ค. 64 35
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ขอร่วมบริจาค 30 ก.ค. 64 21
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมประชาชนในการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาหนี้นอกระบบ และ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 ก.ค. 64 18
ชาวอำเภอคำม่วงขอเชิญชวนรวามใสเสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเดิน-วิ่ง-ปั่นสู่แหล่งขุดซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย 14 ก.ค. 64 24
โรคระบาดชนิดลัมปิ สกิน (Lampy skin disease) 27 พ.ค. 64 59
เกิดพายุลมกระโชกแรงพื้นที่หมู่ 9. 20 พ.ค. 64 20
เมื่อเวลา16.40 เกิดพายุลมกระโชกแรงพื้นที่หมู่ 9 20 พ.ค. 64 29
โครงการถนนสายดอกไม้ 15 พ.ค. 64 20
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 11 พ.ค. 64 44
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่และประชาชนตำบลดินจี่ ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการถนนสายดอกไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 พ.ค. 64 54
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 20 เม.ย. 64 36
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท." 19 เม.ย. 64 48
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่​ ขอเชิญประชาชน​ เยาวชน​ และผู้สนใจร่วมงานเเข่งขันกีฬา​ ต้านยาเสพติด​ (นครอิฐเกมส์)​ 5 เม.ย. 64 45