ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 30 ก.ค. 64 1
ชาวอำเภอคำม่วงขอเชิญชวนรวามใสเสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเดิน-วิ่ง-ปั่นสู่แหล่งขุดซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย 14 ก.ค. 64 4
โรคระบาดชนิดลัมปิ สกิน (Lampy skin disease) 27 พ.ค. 64 29
เมื่อเวลา16.40 เกิดพายุลมกระโชกแรงพื้นที่หมู่ 9 20 พ.ค. 64 12
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 11 พ.ค. 64 23
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่และประชาชนตำบลดินจี่ ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการถนนสายดอกไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 พ.ค. 64 27
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 20 เม.ย. 64 19
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท." 19 เม.ย. 64 26
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่​ ขอเชิญประชาชน​ เยาวชน​ และผู้สนใจร่วมงานเเข่งขันกีฬา​ ต้านยาเสพติด​ (นครอิฐเกมส์)​ 5 เม.ย. 64 28
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา " 5 เม.ย. 64 31
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธุ์การรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ประจำปีการศึกษ 2564 28 มี.ค. 64 37
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local Mooc 26 มี.ค. 64 41
การประชาสัมพันธุ์แจ้งเตือนผู้ขับขี่ หรือครอบครองรถจักรยานต์ดัดแปลง (รถแต่งซิ่ง) 25 มี.ค. 64 36
รายงานสถานณ์การโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานของประเทศไทย 25 มี.ค. 64 26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) 22 มี.ค. 64 37
ประชาสัมพันธ์ 5 มี.ค. 64 51
มาตราการการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนทุกข์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 5 มี.ค. 64 64
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 3 มี.ค. 64 36
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ 25 ก.พ. 64 42
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 17 ก.พ. 64 55
การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ 17 ก.พ. 64 51
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ 13 ก.พ. 64 26
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 25 ม.ค. 64 38
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต. หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง 20 ม.ค. 64 22
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ประจำปี 2564 15 ม.ค. 64 87
ประกันสังคมมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 8 ม.ค. 64 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องผู้ขอรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 ม.ค. 64 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ 6 ม.ค. 64 52
รายงานการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 25 ธ.ค. 63 73
มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสริ์ต หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 18 ธ.ค. 63 56