รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ พศ.2562​   10 ต.ค. 62 122
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง   1 ต.ค. 61 168