อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 14

รับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่11-15 ตุลาคม 2564

รับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่11-15 ตุลาคม 2564 ... วันที่ 11 ต.ค. 64 (ดูู 2)

งานเกษียณสุข เกษมสันต์ ผู้อำนวยการกองคลัง

งานเกษียณสุข เกษมสันต์ นางสาวบุญไสว ดอนสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 30 กันยายน 2564 ... วันที่ 30 ก.ย. 64 (ดูู 37)

ประชุมสภาฯครั้งสุดท้าย

ประชุมสภาฯครั้งสุดท้าย ... วันที่ 22 ก.ย. 64 (ดูู 36)

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 ... วันที่ 16 ก.ย. 64 (ดูู 46)

ทีมงานอบต.ดินจี่ใส่ปุ๋ยต้นทองอุไร

ทีมงานอบต.ดินจี่ใส่ปุ๋ยต้นทองอุไร ... วันที่ 15 ก.ย. 64 (ดูู 20)

ประชุมสภาวิสามัญครั้งที่3

ประชุมสภาวิสามัญครั้งที่3 ... วันที่ 13 ก.ย. 64 (ดูู 37)

ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 11

  ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 11ถนนหมู่ที่ 11 ... วันที่ 8 ก.ย. 64 (ดูู 29)

ท่านรองผู้ว่าฯปล่อยปลา ณ ห้วยสมอทบ,ห้วยสังกะ

ท่านรองผู้ว่านายเลิศบุศย์ กองทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยปลา ณ ห้วยสมอทบ  และห้วยสังกะ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ... วันที่ 6 ก.ย. 64 (ดูู 52)

บริจาคโลหิติ ณ ห้องประชุมพันมหาเทศบาลตำบลโพน

บริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมพันมหาเทศบาลตำบลโพน ... วันที่ 26 ส.ค. 64 (ดูู 22)

ดินจี่ปันสุขให้กำลังใจผู้พักตัวนำโดยท่านปลัด

ดินจี่ปันสุขให้กำลังใจผู้พักตัวนำโดยท่านปลัด องคืการบริหารส่วนตำบลดินจี่ ... วันที่ 25 ส.ค. 64 (ดูู 39)

เก็บขยะสายโพนแพง

เก็บขยะสายโพนแพง ... วันที่ 24 ส.ค. 64 (ดูู 43)

โครงการถนนสายบุญ

ด้วยอำเภอคำม่วงได้จัดโครงการถนนสายบุญ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ออกทำบุญร่วมกัน เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมและนำสิ่งของที่ได้จากการทำบุญไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามโครงการ “Kala..... วันที่ 18 ส.ค. 64 (ดูู 75)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน. อำเภอคำม่วง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอคำม่วง... วันที่ 18 ส.ค. 64 (ดูู 24)

ประชุมสภาฯ

ประชุมสภาฯ... วันที่ 15 ส.ค. 64 (ดูู 41)

รับของบริจาคสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ขอขอบคุณ สาธารณสุขจังหวัด ที่มาบริจาคสิ่งของให้ศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่... วันที่ 9 ส.ค. 64 (ดูู 80)

ออกซ่อมไฟฟ้าหมู่7-4

ทีมงานซ่างอบต.ดินจี่ออกพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าหมู่ 7 และหมู่ 4 ... วันที่ 6 ส.ค. 64 (ดูู 21)

โรงพยาบาลสนามชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Community Isolation (C1) + โรงพยาบาลสนามชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่อำเภอคำม่วง จังกาฬสินธุ์ สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ ATK Antigen Test Kit พักคอยรอเตียง  ... วันที่ 4 ส.ค. 64 (ดูู 46)

ขอบคุณน้ำใจจากทุกท่าน เพื่อช่วยเหลือผู้ติเชื้อโควิค-19

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ขอขอบคุณ คุณพ่อบุญลือ อนุพัฒน์ คุณเยี่ยมนภา สาระวัน นางสาวสุจิตรา กุดวงแก้ว คุณวัฒนชัย หาริโล นางพรทิวา ดอกบัว หมู่ 6 และ โรงเรียนบ้านดินจี่และทุกท่านที่มาบริจาคของที่ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มาบริจาคสิ่งของให้ศูนย์พักคอย อบต.ดินจี่ ... วันที่ 2 ส.ค. 64 (ดูู 46)

เก็บขยะบริเวณหมอครูตาย

เก็บขยะบริเวณหมอครูตาย ... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 28)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการ Kick off โครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11 ประการของผู้ว่าราชการพนักงานสังกัด อบต.ดินจี่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลดินจี่ทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ดินจี่ทุกหมู่บ้าน และประชาชนในตำบลดินจี่ ... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 58)