อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

เก็บขยะบริเวณหมอครูตาย

เก็บขยะบริเวณหมอครูตาย ... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 2)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 แลพเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรรเกล้าเจ้าอยู่หั..... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 2)

เตรียมสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด

อบต.ดินจี่เตรียมความพร้อมศุนย์พักคอย ที่ไดโนเสาร์ภูน้อยเพื่อรอเตียงจากโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลขาดแคนเตียง ทางอบต.ดินจี่ จึงได้จัดสถานที่สำรับรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 1)

ประเมิน (Local Perfomance Assessment : LPA) 64 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

ประเมิน  (Local Perfomance Assessment : LPA) 64 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  ... วันที่ 21 ก.ค. 64 (ดูู 9)

รางระบายน้ำ.คสล.ม.7

รางระบายน้ำ.คสล.ม.7 ... วันที่ 9 ก.ค. 64 (ดูู 3)

ส่งน้ำอุปโภคม.7

ส่งน้ำอุปโภคม.7 เนื่องจากบ้านโนนหนามแท่งกำลังก่อสร้างรางระบายน้ำมีความจำเป็นต้องตัดน้ำปะปาชั่วคราว ... วันที่ 9 ก.ค. 64 (ดูู 2)

ประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงารโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงารโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ... วันที่ 8 ก.ค. 64 (ดูู 3)

ทีมงานอบต.ดินจี่ออกช่วยผู้นำและประชาชนหมู่ 9ทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามหนังสือร้องขอ

ทีมงานอบต.ดินจี่ออกช่วยผู้นำและประชาชนหมู่ 9ทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามหนังสือร้องขอ ... วันที่ 29 มิ.ย. 64 (ดูู 4)

ทีมงานอบต.ดินจี่ออกพ้นยาฆ่าเชื่อสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมทีมหมอ รพสต.ทั้ง 2 หลัง

ทีมงานอบต.ดินจี่ออกพ้นยาฆ่าเชื่อสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมทีมหมอ รพสต.ทั้ง 2 หลัง ... วันที่ 25 มิ.ย. 64 (ดูู 2)

ถ่ายทำสรคดี ร.9

ถ่ายทำสรคดี ร.9 ... วันที่ 22 มิ.ย. 64 (ดูู 4)

โครงการกำจักขยะดูแลสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 2564

โครงการกำจักขยะดูแลสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 2564 ... วันที่ 18 มิ.ย. 64 (ดูู 5)

ปลัดและคณะองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรเพื่อที่จะสร้างเป็นถนนสายดอกไม้

ปลัดและคณะองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรเพื่อที่จะสร้างเป็นถนนสายดอกไม้ ... วันที่ 4 มิ.ย. 64 (ดูู 13)

ประชุมขออนุญาติใช้ประโยนช์พื้นที่บริเวณทางขึ้นแหล่งขุดค้นภูน้อย

ประชุมขออนุญาติใช้ประโยนช์พื้นที่บริเวณทางขึ้นแหล่งขุดค้นภูน้อย ... วันที่ 28 พ.ค. 64 (ดูู 16)

ประชุมสภาวิสามัญครั้งที่1

ประชุมสภาวิสามัญครั้งที่1 ... วันที่ 18 พ.ค. 64 (ดูู 41)

รองผู้ว่าฯพบป่ะ อบต.ดินจี่เยี่ยมชมภูน้อย

รองผู้ว่าฯพบป่ะ อบต.ดินจี่เยี่ยมชมภูน้อย ... วันที่ 21 เม.ย. 64 (ดูู 50)

โครงการแข๋งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนตำบลดินจี่ (นครอิฐเกมส์)

โครงการแข๋งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนตำบลดินจี่ (นครอิฐเกมส์) ... วันที่ 16 เม.ย. 64 (ดูู 58)

ประชุมประจำเดือนและโครงการแข่งขันกีฬา(นครอิฐเกมส์) ต้านยาเสพติด

ประชุมประจำเดือนและโครงการแข่งขันกีฬา(นครอิฐเกมส์) ต้านยาเสพติด ... วันที่ 2 เม.ย. 64 (ดูู 32)

ประชุมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ64

ประชุมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ64 ... วันที่ 25 มี.ค. 64 (ดูู 54)

รณรงค์เก็บขยะบริเวณห้วยสมอทบตำบลดินจี่

รณรงค์เก็บขยะบริเวณห้วยสมอทบตำบลดินจี่ ... วันที่ 24 มี.ค. 64 (ดูู 75)

โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ... วันที่ 18 มี.ค. 64 (ดูู 62)