แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 9

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 ต.ค. 64 1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 มี.ค. 64 109
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย​ พ.ศ.2563​   10 ต.ค. 62 123
แผนการจัดหาพัสดุ   1 ต.ค. 61 202