ประกาศสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 28 ธ.ค. 63 6
รายงานการประชุมสภา 27 ธันวาคม 2562 3 ส.ค. 63 123
รายงานการประชุมสภา 28 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 63 106
ประชุมสภาฯ 14 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 63 109
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ พ.ศ. 2563 3 ส.ค. 63 100
ประชุมสภาฯ 14 มิถุนายน 2562 3 ส.ค. 63 108
รายงานการประชุมสภา 27 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 63 89
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ก.ค. 63 6
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 30 ม.ค. 63 3
แต่งต้งคณะกรรมการ คณะทำงานการควบคุมมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 22 ม.ค. 63 5