ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 28 ธ.ค. 63 47
รายงานการประชุมสภา 27 ธันวาคม 2562 3 ส.ค. 63 169
รายงานการประชุมสภา 28 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 63 139
ประชุมสภาฯ 14 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 63 148
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ พ.ศ. 2563 3 ส.ค. 63 138
ประชุมสภาฯ 14 มิถุนายน 2562 3 ส.ค. 63 167
รายงานการประชุมสภา 27 สิงหาคม 2562 3 ส.ค. 63 125
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ก.ค. 63 29
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 30 ม.ค. 63 21
แต่งต้งคณะกรรมการ คณะทำงานการควบคุมมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 22 ม.ค. 63 25