_PRINT 


ข่าว : 1
1
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก(คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรม)
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 อบต.ดินจี่ ดำเนินการโครงการรณรงค์แ้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2561

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018146561181
ข่าวโดย : ส.อ.รัชชานนท์
อ่าน 73 ครั้ง
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:42:13:PM