_PRINT 


ข่าว : 1
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
และกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา


ข่าวโดย : ส.อ.รัชชานนท์
อ่าน 160 ครั้ง
วันที่ 25 เมษายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:45:38:PM