_PRINT 


ข่าว : 1
1
การประชาคมโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพโครงการชลปทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วัดศรีไพร์วัลย์ บ้านโพนแพง หมู่ 8 ตำบลดินจี่ อำภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018146561181
ข่าวโดย : ส.อ.รัชชานนท์
อ่าน 23 ครั้ง
วันที่ 03 เมษายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:22:00:PM