_PRINT 


ข่าว : 1
1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (รถตู้) โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (รถตู้)โดยสาร ขนาด 12 ที่นี่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,280,000 บาท

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018146561181
ข่าวโดย : ส.อ.รัชชานนท์
อ่าน 87 ครั้ง
วันที่ 02 เมษายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:38:41:AM