_PRINT 


ข่าว : 1
1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ
  ระกาศรับสมัครฯ
รายละเอียดแนบท้าย


ข่าวโดย : รัชชานนท์
อ่าน 72 ครั้ง
วันที่ 28 มีนาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:19:02:PM