_PRINT 


ข่าว : 4
4
(คลิกเพื่ออ่าน)
โครงการอบรมเลี้ยงไก่พันธ์ไข่

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับครัวเรียนยากจนใตเขตตำบลดินจี่ ตามแบบสำรวจโครงการ(คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง)ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018146561181
ข่าวโดย : ส.อ.รัชชานนท์
อ่าน 36 ครั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:20:38:PM