_PRINT 


ข่าว : ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2558
ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี
ขอเชิญชำระภาษี ประจำปี 2558
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2558
ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2558

ขอรับแบบและยื่นแสดงรายการได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารสวนตำบลดินจี่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวโดย : admin
อ่าน 988 ครั้ง
วันที่ 08 มีนาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:01:08:AM