_PRINT 


ข่าว : 3
3

(คลิกดูรูปเพิ่มเติม)
โครงการถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกับอำเภอคำม่วง          จัดกิจกรรมโครงการ ถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่)   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา ตำบลดินจีร่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018146561181
ข่าวโดย : ส.อ.รัชชานนท์
อ่าน 99 ครั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:40:42:AM