_PRINT 


ข่าว : ร่วมงานวันปิยมหาราช
ร่วมงานวันปิยมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 2560


ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยัมหาราช ณ สนามที่ว่าการอำเภอคำม่วง

ข่าวโดย : รัชชานนท์
อ่าน 175 ครั้ง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:22:28:AM