_PRINT 


ข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้าง เทท้าย ด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจดูรายละ

ข่าวโดย : admin
อ่าน 219 ครั้ง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:23:03:AM