_PRINT 


ข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ออกรับชำระภาษีประจำปี2560
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ออกรับชำระภาษีประจำปี2560
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ออกรับชำระภาษีในเขตตำบลดินจี่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ขอเชิญพี่น้องประชาชนในเขตตำบลดินจี่ชำระภาษีได้ ณ. จุดบริการตามหมู่บ้านที่รับชำระภาษีแต่ละหมู่ได้เป็นต้นไป...


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

ข่าวโดย : admin
อ่าน 234 ครั้ง
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:21:49:AM