_PRINT 


ข่าว : วันนี้มอบของช่วยเหลือจากพระอาจารย์บ้านเหล่าน้อย แด่ผู้ยากไร้ตำบลดินจี่
วันนี้มอบของช่วยเหลือจากพระอาจารย์บ้านเหล่าน้อย
มอบของช่วยเหลือผู้ยากไร้ตำบลดินจี่ นางวนิดา จีระสมบัติ 
ประมวลภาพกิจกรรมข่าวโดย : admin
อ่าน 318 ครั้ง
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:22:51:AM