_PRINT 


ข่าว : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ ทางอิเล็คทรอนิกส์... สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.dinchi.go.th หรือเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาคร

ข่าวโดย : admin
อ่าน 2264 ครั้ง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:33:05:AM