_PRINT 


ข่าว : วันที่ 5 กรกฏาคม 2559 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมรับเสด็จ

*************

********************

**************


ข่าวโดย : admin
อ่าน 268 ครั้ง
วันที่ 06 กรกฎาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:20:28:AM