_PRINT 


ข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3

ข่าวโดย : admin
อ่าน 502 ครั้ง
วันที่ 13 มกราคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:23:35:AM