สารสนเทศ

 
 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.80.249.4
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 3
54.80.xxx.x
46.229.xxx.xxx
23.250.xxx.xx

  ทั้งหมด: 3
ข้อมูลหน่วยงาน
:: ข้อมูลทั่วไป
:: หัวหน้าส่วนราชการ
:: สำนักงานปลัดฯ
:: กองคลัง
:: กองช่าง
:: ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
:: แผนที่ อบต.
:: ประมวลภาพกิจกรรม
:: ร้องเรียน-ร้องทุกข์
:: บริการ e-mail
ศูนบริการข้อมูลข่าวสาร
:: แผนพัฒนา อบต.ดินจี่
:: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
:: แผนอัตรากำลัง
:: แผนดำเนินการจัดหาพัสดุ
:: โครงการที่คณะอนุกรรมการฯเห็นชอบ
:: ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
:: รายงานการประชุมสภาฯ
:: ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์
:: ระเบียบกฎหมาย
:: ดาว์นโหลดเอกสาร
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ : สถิติการเข้าชม


สถิติประจำชั่วโมง พฤษภาคม 16, 2018

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 5.666% (37)
01:00 - 01:59 2.297% (15)
02:00 - 02:59 3.522% (23)
03:00 - 03:59 4.134% (27)
04:00 - 04:59 2.450% (16)
05:00 - 05:59 9.494% (62)
06:00 - 06:59 5.972% (39)
07:00 - 07:59 4.134% (27)
08:00 - 08:59 1.837% (12)
09:00 - 09:59 2.143% (14)
10:00 - 10:59 2.450% (16)
11:00 - 11:59 4.747% (31)
12:00 - 12:59 3.828% (25)
13:00 - 13:59 2.756% (18)
14:00 - 14:59 1.378% (9)
15:00 - 15:59 7.350% (48)
16:00 - 16:59 9.188% (60)
17:00 - 17:59 3.675% (24)
18:00 - 18:59 3.062% (20)
19:00 - 19:59 5.972% (39)
20:00 - 20:59 2.450% (16)
21:00 - 21:59 4.594% (30)
22:00 - 22:59 5.206% (34)
23:00 - 23:59 1.684% (11)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]