สารสนเทศ

 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.198.195.11
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 3
54.198.xxx.xx
47.75.xxx.xxx
138.186.xx.xx

  ทั้งหมด: 3
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 ดาว์นโหลดเอกสาร


ดาว์นโหลดเอกสาร


:: คู่มือติดตั้งLTAXGIS
:: งบการเงิน
:: แบบคำขอจดทะเบียนพานิชณ์
:: ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
:: การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
:: คู่มือจดทะเบียนพานิชณ์
:: ระเบียบและวิธีการจดทะเบียนพานิชณ์
:: ประเภทของการจดทะเบียนพานิชณ์
:: ถาม-ตอบ การจดทะเบียนพานิชณ์
:: ซักซ้อมแนวทางการแต่งตั้งจากการขอรับรองผลการสอบและการขอใช้บัญชีจากการสอบคัดเลือก
:: ใบลาพักผ่อน
:: ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
:: ใบอนุญาติขอเปลี่ยนเวรยามรักษาสถานที่ราชการ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-12-06 (805 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]