สารสนเทศ

 
 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.162.133.222
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 9
54.162.xxx.xxx
178.159.xx.xx
51.255.xx.xx
66.249.xx.xxx
54.36.xxx.xx

  ทั้งหมด: 9
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 บุคลากร(งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)


งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
 

 
นางสาวอรุณลักษณ์ นามนิตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
งานกีฬาและนันทนาการ
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา
-


 
--     
     
   
 
     
 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
ศพด.บ้านดินจี่
ศพด.วัดสระประทุมโคกสนาม
ศพด.วัดพูลสวัสดิ์ประชาสามัคคี
ศพด.บ้านโพนแพง
 
นางอุไรวรรณ์ องคะศาสตร์
ครู คศ.๑

 
นางบุษกร  ปาระดี
ครู คศ.๑

 
นางวรัญญา  เทศารินทร์
ครู คศ.๑

 
นางมะลิวัลย์  ติกาพันธ์
ครู คศ.๑

 
นางดวงฤดี  ไชยผา
ครู คศ.๑

 
นางสาววันเพ็ญ อิงเอนุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวแววตา ละดาศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
นางสุนิสา  กุดวงค์แก้ว
ครู คศ.๑

 
นางทับทิม  คนโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

นางสาวมณีวรรณ์  ดงภูยาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

       

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-11-16 (1648 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]