สารสนเทศ

 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.196.47.145
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 2
54.196.xx.xxx
181.113.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 2
ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
 

 
นางสาวอรุณลักษณ์ นามนิตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
งานกีฬาและนันทนาการ
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา


นายนเรศน์ พิลึก
นักสันทนาการปฏิบัติการ

 

นายจักรี  โชยจอหอ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     
     
   
 
     
 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
ศพด.บ้านดินจี่
ศพด.วัดสระประทุมโคกสนาม
ศพด.วัดพูลสวัสดิ์ประชาสามัคคี
ศพด.บ้านโพนแพง
 
นางอุไรวรรณ์ องคะศาสตร์
ครู คศ.๑

 
นางบุษกร  ปาระดี
ครู คศ.๑

 
นางวรัญญา  เทศารินทร์
ครู คศ.๑

 
นางมะลิวัลย์  ติกาพันธ์
ครู คศ.๑

 
นางดวงฤดี  ไชยผา
ครู คศ.๑

 
นางสาววันเพ็ญ อิงเอนุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวแววตา ละดาศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
นางสุนิสา  กุดวงค์แก้ว
ครู คศ.๑

 
นางทับทิม  คนโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

นางสาวมณีวรรณ์  ดงภูยาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

       

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-11-16 (1196 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]