สารสนเทศ

 
 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.162.133.222
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 6
54.162.xxx.xxx
66.249.xx.xxx
66.249.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 6
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (vision)ดินจี่ตำบลน่าอยู่

แหล่งเรียนรู้เกษตรก้าวหน้า

ภูมิปัญาหัตถกรรมท้องถิ่น

ดินแดนศึกษาซากดึกดำบรรพ์

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่สากล

พันธกิจ(mission)
              
                *** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                *** พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
                *** พัฒนาการเกษตร
                *** บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
                *** ส่งเสริม/สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
                *** พัฒนาระบบบริหารจัดการ

คำขวัญ อบต.ดินจี่
ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-02-04 (921 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]