สารสนเทศ

 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.112.7
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 6
54.81.xxx.x
216.244.xx.xxx
54.36.xxx.x
54.36.xxx.xxx
195.154.xxx.xx

  ทั้งหมด: 6
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (vision)ดินจี่ตำบลน่าอยู่

แหล่งเรียนรู้เกษตรก้าวหน้า

ภูมิปัญาหัตถกรรมท้องถิ่น

ดินแดนศึกษาซากดึกดำบรรพ์

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่สากล

พันธกิจ(mission)
              
                *** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                *** พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
                *** พัฒนาการเกษตร
                *** บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
                *** ส่งเสริม/สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
                *** พัฒนาระบบบริหารจัดการ

คำขวัญ อบต.ดินจี่
ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-02-04 (845 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]