สารสนเทศ

 
 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.162.133.222
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 6
54.162.xxx.xxx
66.249.xx.xxx
66.249.xx.xxx
207.210.xxx.xxx
185.104.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 6
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 บุคลากร(กองช่าง)


กองช่าง

นายณรงค์เดช  แสนอุดม
นายช่างโยธาชำนาญงาน  รักาาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง   
          งานโยธา              
            งานไฟฟ้า                  
              งานธุรการ                      
         
 
      

 
 นายณรงค์เดช  แสนอุดม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

   
นายเกรียงไกร  บุสดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


ส.อ.บุญมี  ภูทองแหลม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
  


นายนิรัญ  ศรีมหาชัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
  


นายอำพัน  บุญทานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
                         
 


 

   

 

     
             
             

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-02-15 (2986 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]