สารสนเทศ

 
 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.150.27
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 5
54.81.xxx.xx
54.36.xxx.xxx
216.244.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
207.46.xx.xxx

  ทั้งหมด: 5
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 สภาพสังคม

   


สภาพทางสังคม

  สภาพทางการศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง  ซึ่งเป็นของรัฐบาล

        1. โรงเรียนบ้านดินจี่                                       ตั้งอยู่ในหมู่ 2

        2. โรงเรียนนักธุรกิจ                                        ตั้งอยู่ในหมู่ 3

                          3. โรงเรียนบ้านโพนแพง                                   ตั้งอยู่ในหมู่ 10

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีทั้งหมด  4  ศูนย์                                              

   ถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน

    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินจี่  ( ตั้งอยู่บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 )

ถ่ายโอนมาจากกรมศาสนา

    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง (ตั้งอยู่บ้านโพนแพง หมู่ 10 )

    3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระประทุม (ตั้งอยู่บ้านโคกสนาม หมู่ 3 )

    4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี (ตั้งอยู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 7 )

  สถาบันและองค์การทางศาสนา

                        - วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน     7    แห่ง   ดังนี้

                                1. วัดโพธิ์ชัยดินจี่         เจ้าอาวาสพระครูโพธิ์ชัยปัญญาธร รักษาการ                                   อยู่ในเขตหมู่ 1

                                2. วัดสระปทุมโคกสนาม   เจ้าอาวาสพระครูโพธิ์ชัยปัญญาธร                                            อยู่ในเขตหมู่ 3

                                3. วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง  เจ้าอาวาสพระอาจารย์เฉลิม ถิรธรรมโม                                     อยู่ในเขตหมู่ 4

                                4. วัดป่าศรีไพรวัลย์                                       อยู่ในเขตหมู่ 5

                                5. วัดสว่างอารมณ์                                        อยู่ในเขตหมู่ 11

                                6. วัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี                            อยู่ในเขตหมู่ 7

                                7. วัดเทพนิมิตสถิตศรีมาราม                               อยู่ในเขตหมู่ 3

                                8. สำนักสงฆ์พัฒนาประชาสามัคคี                          อยู่ในเขตหมู่ 10

                 การสาธารณสุข

                       - สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

                        1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินจี่ ตั้งอยู่ที่บ้านดินจี่ หมู่ 11

                 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                      - มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลดินจี่ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
                      - มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ตำบลดินจี่

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (1526 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]