สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.83.66.51
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 12
54.83.xx.xx
124.205.x.xx
182.242.xxx.xxx
66.249.xx.xx
66.249.xx.xx

  ทั้งหมด: 12
ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
 สำนักงานปลัด


สำนักงานปลัด องการบริหารส่วนตำบลดินจี่นางสาวรติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น   นางสาวนิตยา  ศรีชะตา
   
หัวหน้าสำนักปลัด
    นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

   
                          
                                               
                                         
                                                 
                                                        


นายยุทธนา  ภูพาดแร่
  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  
      
 


นายวิชัย  การถัก
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
 
นายไพโรจน์  ศรีบัว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

   


นายวิวัฒน์  สาระโป
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนางสาวปิยะดา  พิลึก
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นายจักรี  โชยจอหอ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

   
 

นายณัฐวุฒิ วะชุม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายนิตินัย  บุตรศรีรักษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


     
    นางสาวยิ่งรัตน์  สระแก้ว
  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

    
สิบเอกรัชชานนท์  แสนสุข
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

    


     
     นายพรมไพร  การถัก
  จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


  
 
นายนุพงษ์  บรรพต
จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

   
     
นายชัชวาล  เศษหอม
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน


นางสาวเรณุตา  นุริตมนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   


  นางทองคำ  ปูนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุชาติ  ศรีวงออน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯนายสราณุวัฒน์  ทิพย์อุทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางนนทิพา  ปรีดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


  

นายสมชาย  ฝ่ายกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายสีแพง  ศรีมุขดา
พนักงานขับรถยนต์


นายพรทวี  สาระโป
พนักงานขับรถยนต์


 นายเทิดศิลป์  สาระโป
พนักงานขับรถยนต์

 นายก่าน  สาระโป
นักการภารโรง

         
   
     
 
 


 

 
   

 


 
 

 

 


 

 

 

 


 
   

   

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-02-04 (4244 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]