สารสนเทศ

 ข่าวสารอบต.
 คู่มือปฎิบัติงานเรืองร้องเรียน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 งานส่วนการคลัง
 งานส่วนการศึกษา
 งานส่วนโยธา
 งานสำนักปลัด
 ตราสัญลักษณ์
 แบบฟร์อมร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ยุทธศาสตร์
 รายงานการปฏิบัติงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.198.195.11
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 5
54.198.xxx.xx
47.75.xxx.xxx
138.186.xx.xx
54.36.xxx.xx
83.22.xxx.x

  ทั้งหมด: 5
(คำขวัญ อบต.ดินจี่) ดินแดนนครอิฐเก่า ติดเทือกเขาภูพาน ต้นลำธารหลายสาย มากมายฝูงวัวไทย หลากหลายอาหารป่า มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่:


· ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
· ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
· แผนพัฒนา อบต.ดินจี่
· ข้อบัญญัติอบต.
· แผนอัตรากำลัง
· แผนการจัดหาพัสดุ
· การประเมินประสิทธิภาพของ (อปท.LPA)
· ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
· รายงานการประชุมสภาฯ
· คู่มือสำหรับประชาชนฯ
· ระเบียบกฎหมาย
· ดาว์นโหลดเอกสาร
[ ย้อนกลับ ]